C/ CAPITÀ CANAL 16 BAIXOS 17520 PUIGCERDÀ

 
  TELF. 972 88 43 15
   
  MOV.676 29 54 44

Comunitat de propietaris   arrow

ASSESSORAMENT FISCAL I FINANCER
GESTIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS

Ens posem a la seva disposició amb el fi d’oferir-li els nostres serveis per la gestió de la seva comunitat de Propietaris, si te a be acceptar la nostra oferta, tant vostè com la seva Junta de Govern.

comunitat1

Assessorament Integral, administra comunitats de propietaris amb dedicació, rigor i transparència, donant el millor rendiment a les finques administrades.

Un equip professional en l’administració de finques li donarà un suport global en la gestió de la seva comunitat, des de una petita finca fins macro comunitats de propietaris.

 

DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS DEL DESPAITX D’ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

  • Nostre constant compromís a tenir un especial i constant seguiment de totes i cadascuna de les Comunitats de Propietaris.
  • El sistema més avançat i eficaç de Gestió de Comunitats.
  • Departament Jurídic-Legal propi (tractament de Morosos, impagaments, etc..).
  • Servei de neteja propi (Controls qualitat).
  • Servei de manteniment propi (Revisions periòdiques, reparacions, etc..).
  • Gestió de lloguers i venda de propietats.

 

 

GESTIÓ DE LA COMUNITAT

Elaboració per indicació o en coordinació amb el President o els altres propietaris, de l’Ordre del dia a tractar per el òrgans de govern de la Comunitat.

comunitat2

 

Elaboració, enviament i publicitat de convocatòria, Ordre del dia als membres de la Comunitat. Organització i assistència a Juntes de Comunitat amb presència d’advocats en exercici (si cal, segons petició). Elaboració i redacció d’acords i actes.

Assessorament als propietaris sobre assumptes relatius a la Comunitat i al Immoble.

Custodia i elaboració dels llibres d’actes i acords adoptats.

Gestió de serveis de neteja i manteniment de la Comunitat, així com, de qualsevol altre servei que contracti la Comunitat.

 

GESTIÓ ECONÒMICA

Elaboració de pressupostos d’ingressos i despeses, sota indicació del President o del òrgan establert per aquest tema, com càlcul de quotes i derrames.

Assessorament i proposició de les diverses i possibles ofertes econòmiques per la Comunitat, com subvencions, etc….

Assessorament en la reducció de consums i recomanacions per l’obtenció del màxim rendiment de la reserva pressupostària per les despeses imprevistes.

Tracte amb proveïdors de la Comunitat, negociació i redacció d’estudis i quadres comparatius amb les opcions existents en el mercat.

Gestió de cobrament de rebuts (emissió, cobrament, devolució).

Elaboració i complementació de llibres d’ingressos i despeses, comptes de resultats. Conciliació bancària de les comptes de la Comunitat i publicació periòdica en els taulells d’anuncis de la informació parcial econòmica de la Comunitat al llarg de l’exercici econòmic.

comunitat3

ASSESSORAIA JURÍDICA (SOTA PETICIÓ)
Departament Jurídic-Legal propi (Tractament de Morosos).
Procediments jurídics per exigir el pagament de rebuts vençuts, activitats il·legals, etc…

GESTIÓ LABORAL
Selecció o assistència a la selecció del personal al servei de la Comunitat, i contractació de personal,prèvia selecció del tipus de contracte més adient seguint instruccions del President o persona amb facultat per això.

 

 

DEMANI PRESSUPOST